Μαθήματα αγγλικών στο σπίτι για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Μαθήματα αγγλικών στο σπίτι για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Πώς πρέπει να διαμορφώνεται το μάθημα αγγλικών στο σπίτι για παιδιά προσχολικής ηλικίας;

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Νυρεμβέργης ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας σε παιδιά πρώιμης ηλικίας θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο για να κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Θα πρέπει να υπάρχει ποικιλία και εναλλαγές δραστηριοτήτων που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών και παράλληλα θα προάγουν τις δεξιότητές τους και θα τα παρακινούν να επικοινωνήσουν την ξένη γλώσσα.

Το μάθημα πρέπει να είναι διαμορφωμένο με επίκεντρο τον μαθητή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει να παρέχει ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης που δεν θα κουράζει ή θα πιέζει τα μικρά παιδιά διότι σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού και ο τρόπος διδασκαλίας που εφαρμόζει κι ένας λάθος χειρισμός από μέρους του δασκάλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισόβια αποστροφή των παιδιών από την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου.

Μαθήματα αγγλικών στο σπίτι με δημιουργικό τρόπο και δίψα για μάθηση!

Στο Creative English at Home διασφαλίζουμε αυτό ακριβώς, την ενασχόληση των μικρών μαθητών με δημιουργικό τρόπο, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους και καλλιεργώντας τους την δίψα για μάθηση και αγάπη για την αγγλική γλώσσα!

Ποιος είναι ο σκοπός και ο τρόπος διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας για να μην τίθεται σε κίνδυνο η ψυχική υγεία των παιδιών;

Οι βασικοί σκοποί της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας είναι καταρχήν να αναπτύξουν τα παιδιά κίνητρο κι ενθουσιασμό για την γλώσσα-στόχο μέσα από δημιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες. Επίσης, να έρθουν σε επαφή με το φωνολογικό σύστημα της γλώσσας που διδάσκονται και να κατανοήσουν την γραμματική και το λεξιλόγιό της καθώς και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στη χρήση της γλώσσας σε επικοινωνιακές καταστάσεις αναπτύσσοντας παράλληλα όλες τις πλευρές της προσωπικότητάς τους.

Αυτό επομένως που πρέπει να έχουν στο νου τους τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς είναι πως η εκμάθηση της ξένης γλωσσας σε πρώιμη ηλικία δεν πρέπει να γίνεται με τον συμβατικό τρόπο διδασκαλίας που συντελείται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Αντιθέτως, χρειάζεται να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες μάθησης μέσα από ένα χαλαρό κι ευχάριστο περιβάλλον που θα δημιουργήσει στα παιδιά συναισθήματα ευχάριστα για την ξένη γλώσσα και θα τα αποτρέψει να αποκτήσουν στο μέλλον αρνητική στάση και μειωμένη αυτοπεποίθηση κατά την εκμάθησή της. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης για την ολοκλήρωση διδακτικής ύλης ή τεστ αξιολόγησης και γραπτές εξετάσεις, που θα μπορούσαν να ασκήσουν ψυχολογική πίεση στους μικρούς μαθητές κατά την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου, πράγμα που καθιστά την επαφή με την ξένη γλώσσα μια ευχάριστη διαδικασία.

Μαθήματα αγγλικών στο σπίτι για παιδιά προσχολικής ηλικίας: 5 Βασικές αρχές μεθοδολογίας για την διδασκαλία

1. Πρέπει να δίνεται έμφαση στην ακουστική κατανόηση και στην παραγωγή προφορικού λόγου κατά προτεραιότητα και κατά συνέπεια να διδάσκονται πρώτα. Επιπλέον η ακουστική κατανόηση προηγείται της παραγωγής λόγου καθώς ο μαθητής περνά πρώτα από την «σιωπηλή περίοδο» κατά την οποία μπορεί να μην παράγει καθόλου λόγο αλλά να αφομοιώνει τις έννοιες που διδάσκεται. Με τον τρόπο αυτό ο διδασκόμενος αφομοιώνει ένα σύστημα γλωσσικό που θα του επιτρέψει να μιλήσει όταν θα είναι ο ίδιος έτοιμος.

2. Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι πολυαισθητηριακές και διασκεδαστικές για να μην πλήττουν οι νεαροί μαθητές. Πρέπει να εξάπτουν την φαντασία των παιδιών και να τα παρακινούν να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία
της μάθησης δημιουργώντας τους έτσι την ανάγκη ή την επιθυμία να επικοινωνήσουν έστω και σε πολύ βασικό επίπεδο.

3. Οι δραστηριότητες που κρίνονται κατάλληλες για αυτές τις ηλικίες περιλαμβάνουν τραγούδια, παραμύθι, αυθεντικό υλικό, θέατρο, παιχνίδι, κίνηση και δράση, και πρέπει να ποικίλουν όσο το δυνατόν περισσότερο για να μην πλήττουν τα παιδιά.

4. Πρέπει οι νεαροί μαθητές να αισθάνονται άνετα την ώρα του μαθήματος για να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα και να νιώσουν οικειότητα με τους δασκάλους τους.

5. Οι εντολές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλές και κατανοητές, για να μπορούν να τις ακολουθήσουν τα μικρά παιδιά. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνονται συχνά, αργά και καθαρά για να τις αφομοιώνουν και να καταλαβαίνουν τι τους ζητείται να κάνουν.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη βιωματική μέθοδο εκπαίδευσης και τα βιωματικά προγράμματα του μοναδικού μας βιωματικού σχολείου στο σπίτι, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας γνωρίσετε από κοντά! Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας και να χτίσουμε μαζί γερά θεμέλια για το μέλλον του παιδιού σας!