Μαθήματα αγγλικών στο σπίτι για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Μαθήματα αγγλικών στο σπίτι για παιδιά προσχολικής ηλικίας Πώς πρέπει να διαμορφώνεται το μάθημα αγγλικών στο σπίτι για παιδιά προσχολικής ηλικίας; Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Νυρεμβέργης ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα…

0 Comments

Ο ρόλος του διδάσκοντα στη διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Ποιος είναι ο ρόλος του διδάσκοντα στην διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας; Ο ρόλος του διδάσκοντα διαφοροποιείται από ηλικία σε ηλικία και για τον λόγο αυτό θα τον…

0 Comments