Αγγλικά για παιδιά: Εκμάθηση αγγλικών με βιωματικό τρόπο!

Αγγλικά για παιδιά; Γνωρίστε το Creative English at Home και τη Βιωματική Μάθηση

To CEH άνοιξε τις πύλες του για πρώτη φορά το 2014 ως η πρώτη βιωματική σχολή
εκμάθησης αγγλικών στο σπίτι στην Ελλάδα! Αποτελεί συνεπώς πρωτοπόρο στην
διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας μέσα από καινοτόμες, σύγχρονες παιδαγωγικές
μεθόδους τόσο για τους μαθητές προσχολικής ηλικίας όσο και δημοτικού, γυμνασίου και
λυκείου. Πολύ περισσότερο δε, όταν η διδασκαλία αυτή συντελείται αποκλειστικά κατ’
οίκον, στον χώρο των μαθητών, δίνοντας έμφαση με τον τρόπο αυτό στις ιδιαίτερες
μαθησιακές ανάγκες του κάθε σπουδαστή, με εξατομικευμένη προσέγγιση.

Αγγλικά για παιδιά: Η Βιωματική μάθηση (experiential learning) και τα αποτελέσματά της

Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει κι εξελίσσεται δεν θα μπορούσε και η διαδικασία της
εκπαίδευσης και εκμάθησης ξένων γλωσσών να παραμένει η ίδια. Η στείρα αποστήθιση
κανόνων και λεξιλογίου, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος
προκειμένου να αφομοιώσουν οι μαθητές την γλώσσα -στόχο αλλά ούτε και να την
επικοινωνήσουν με ευχέρεια. Προκειμένου συνεπώς να είναι σε θέση να μιλήσουν στην
ξένη γλώσσα που διδάσκονται χρειάζεται ασφαλώς να την κατανοήσουν και να την κάνουν
κτήμα τους!

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να το επιτύχουν αυτό δεν είναι άλλη από την βιωματική
διδασκαλία. Τι σημαίνει όμως να μαθαίνω μια γλώσσα βιωματικά; Πώς αυτό μπορεί να
γίνει εφικτό και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Αγγλικά για παιδιά με προσωπική ανάπτυξη και ετοιμασία των παιδιών ως πολίτες του κόσμου!

Επιστήμες όπως η Εκπαιδευτική ψυχολογία και η Νευροεπιστήμη έχουν αποδείξει ότι η
βιωματική μάθηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος όχι μόνο μάθησης ενός
αντικειμένου σπουδών, όπως είναι τα Αγγλικά, αλλά και της προσωπικής ανάπτυξης και
ετοιμασίας των παιδιών ως πολίτες του κόσμου.

Η βιωματική μέθοδος και εκπαίδευση έχει ως στόχο να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή
με το αντικείμενο μάθησης, μέσα από την έρευνα (project), την παρατήρηση (observation)
αλλά και μέσα από πολλές διασκεδαστικές εξειδικευμένες δραστηριότητες όπως τα
παιχνίδια ρόλων, τη δραματοποιηση, το τραγούδι, τις συνεντεύξεις, την δημιουργική
γραφή, την αφήγηση ιστοριών, τα εικαστικά και πολλά άλλα.

Μέσα από την βιωματική διδασκαλία οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται, να
αναπτύσσουν κριτική σκέψη και κυρίως να επικοινωνούν, δεξιότητες που επεκτείνονται
πολύ πέρα από το στενό περιβάλλον και όρια της τάξης και του βιβλίου.

Αγγλικά για παιδιά: Το πρώτο αγγλικό σχολείο στο σπίτι στην Ελλάδα!

Η καινοτόμος εκπαιδευτική μέθοδος εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας από το Creative
English at Home, το πρώτο αγγλικό σχολείο στο σπίτι στην Ελλάδα!

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα διδασκαλίας μας αποσκοπεί στην ολόπλευρη και ουσιαστική
εκμάθηση της γλώσσας, η οποία συντελείται με διαδραστικό, ευχάριστο και δημιουργικό
τρόπο.

Σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό βιβλίο, κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μικροί
μαθητές αποκομίζουν πολύτιμες γνώσεις μέσα από:

  • την αφήγηση ιστοριών, τη δραματοποίηση και το παιχνίδι ρόλων
  • projects, presentations, debates και την χρήση οπτικοακουστικού υλικού
  • παιδικές σειρές στα αγγλικά
  • μαγειρική σε πραγματικές συνθήκες και πειράματα stem
  • ενασχόληση με τη ζωγραφική και την χειροτεχνία
  • ποικίλα εκπαιδευτικά και επιτραπέζια παιχνίδια γνώσεων
  • δημιουργική γραφή και πολλά άλλα.

Τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από την βιωματική μάθηση είναι πολλαπλά όπως:

– όξυνση της αντιληπτικής τους ικανότητας, της φαντασίας και της κριτικής τους
σκέψης.
– Απόκτηση μεγάλης ευχέρειας στην επικοινωνία, τόσο σε επίπεδο προφορικού όσο
και γραπτού λόγου.
– Με την εξατομικευμένη μάθηση, καλύπτονται οι ανάγκες του κάθε μαθητή
ξεχωριστά κι επιτυγχάνονται άμεσα αποτελέσματα και ουσιαστική διδασκαλία.
– Το κίνητρο για μάθηση είναι υψηλότερο καθώς το μεγαλύτερο μέρος της
διδασκαλίας συντελείται διαδραστικά μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων και
διδακτικών μέσων.

Αγγλικά για παιδιά; Πολλά περισσότερα από ένα απλό μάθημα αγγλικών στο σπίτι!

Το παιδί που παρακολουθεί το μάθημα μέσω του C.E.H. (Creative English at Home)
βιώνει μια εκπαιδευτική εμπειρία αλλιώτικη από τις άλλες. Με βασική μας
επιδίωξη ο μαθητής να γνωρίσει και να αγαπήσει την αγγλική γλώσσα το μάθημα
δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί να μάθει από νωρίς να χρησιμοποιεί λέξεις
και φράσεις με τη σωστή προφορά στην καθημερινότητά του με ευχάριστους
τρόπους.

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί-παιδαγωγοί της ομάδας μας στην πλειοψηφία τους με
μητρική γλώσσα την αγγλική γνωρίζουν πώς θα κάνουν αποτελεσματικό το μάθημά
μας, αγγλικά για παιδιά. Η άρτια εκπαιδευτική κατάρτιση των καθηγητών μας και η πολυετής πείρα
μας, εγγυώνται ότι προσφέρετε στα παιδιά σας ό,τι καλύτερο στην εκμάθηση ξένων
γλωσσών.