Όροι - προϋποθέσεις

  • Τα μαθήματα διεξάγονται όλο τον χρόνο εκτός από Αύγουστο και σε επίσημες γιορτές και αργίες. Εξαιρούνται τα 2μηνα και 3μηνα εντατικά θερινά προγράμματα. Μαθήματα αποκλειστικά μέσα από παιχνίδι μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά από 2 ετών και άνω έως την Α’ Δημοτικού. Εν συνεχεία η εκμάθηση συνεχίζεται και στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει. 

  • Οι γονείς ή τα συγγενικά τους πρόσωπα (π.χ. παππούς, γιαγιά) οφείλουν να παρίστανται στο σπίτι καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος. Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους όση ώρα διαρκεί το μάθημα. Σε περίπτωση ατυχήματος ή οιασδήποτε ζημιάς εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη! Οι καθηγητές οφείλουν να παίρνουν την άδειά σας προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά τον χώρο που πρόκειται να διεξαχθεί κάθε φορά το μάθημα π.χ. παιδικό δωμάτιο, σαλόνι, κήπος κλπ. ή το είδος της δραστηριότητας που θα γίνει π.χ. κουκλοθέατρο, κάποιο υπαίθριο παιχνίδι ή μαγειρική υπό την προϋπόθεση ότι το μάθημα θα γίνεται υπό την στενή επιτήρηση της καθηγήτριας προς αποφυγήν κάθε είδους ατυχημάτων. 

  • Το μάθημα της δημιουργικής απασχόλησης μπορούν να το παρακολουθήσουν θεωρητικά όλα τα παιδάκια. Κατ’εξαίρεση το Creative English at Home δεν θα παραδίδει μαθήματα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, εφόσον δεν παρέχεται ούτε ο απαραίτητος εξοπλισμός ούτε το κατάλληλο προσωπικό για να διδάξουμε παιδιά με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.  

Contact us

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με αυτήν τη δήλωση πολιτικής ή σχετικά με οποιαδήποτε άλλη πολιτική και πρακτική του Creative English at Home, στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση info@creativeenglish.gr