Ο ρόλος του διδάσκοντα στη διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Ποιος είναι ο ρόλος του διδάσκοντα στην διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας;

 

Ο ρόλος του διδάσκοντα διαφοροποιείται από ηλικία σε ηλικία και για τον λόγο αυτό θα τον εξετάσουμε με βάση την ηλικιακή ομάδα των παιδιών.

Α. Ο ρόλος του διδάσκοντα στη βρεφική ηλικία.

Ο διδάσκων καλείται να προσεγγίσει το παιδί αυτής της ηλικίας καθοδηγώντας το περισσότερο με πράξεις παρά με λόγια χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του σώματος όπως π.χ. χειρονομίες και κινήσεις καθώς και να εκμεταλλευτεί την έμφυτη τάση του για μίμηση δίνοντάς του άφθονο υλικό προς μίμηση. Η καλή συμπεριφορά όπως και η ωραία προφορά από μέρους του διδάσκοντα παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο γιατί δημιουργούν πρότυπο προς μίμηση για τους μαθητές αυτής της ηλικίας.

Β. Ο ρόλος του διδάσκοντα στη μεταβρεφική ηλικία.

Ο διδάσκων που θα αναλάβει μαθητές 2-4 ετών πρέπει να λάβει υποψιν του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις κλίσεις των μαθητών του καθώς και την ανάγκη τους για διαρκή εξερεύνιση και κίνηση. Η εναλλαγή δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν περιορισμένη δυνατότητα συγκέντρωσης κι επομένως βαριούνται εύκολα. Ο διδάσκων ανά τακτά διαστήματα οφείλει να επαναλαμβάνει όσα έχει ήδη διδάξει στα παιδιά σε προηγούμενα μαθήματα, καθώς η επανάληψη εδραιώνει και βελτιώνει τη μάθηση, προσθέτοντας βέβαια καινούρια στοιχεία κάθε φορά. Επισης, ο χρόνος που διαρκεί το μάθημα πρέπει να είναι ιδανικά μισή ώρα η οποία σταδιακά θα αυξάνεται.

Γ. Ο ρόλος του διδάσκοντα στη νηπιακή ηλικία.

Τα παιδιά στην ηλικία των 4-6 ετών έχουν την τάση να είναι ανεξάρτητα και έχουν μεγάλη περιέργεια να ανακαλύπτουν καινούρια πράγματα. Η γλωσσική τους ανάπτυξη βρίσκεται στο απόγειό της, καθώς τα νήπια λατρεύουν να μιλούν και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, και να συζητούν για τα ενδιαφέροντά τους. Ο διδάσκων επομένως πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράζονται στη γλώσσα-στόχο, ενθαρρύνοντάς τα να σχηματίζουν μικρές προτασούλες, και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους μέσα από την αφήγηση ιστοριών, την προφορική διήγηση και την ανάγνωση βιβλίων.

Επίσης, επειδή τα νήπια είναι εγωκεντρικά, μια καλή λύση είναι να τα εντάξουμε σε δραστηριότητες που θα χρειάζεται να περιμένουν τη σειρά τους ή θα μιλούν για τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Προς αποφυγή της ανίας, καλό είναι να υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που μπορούν να εναλλάσσονται κάθε φορά, και το μάθημα να μην είναι στατικό αλλά να περιέχει κίνηση στο χώρο και μετακίνηση.

Δ. Ο ρόλος του διδάσκοντα στην πρώτη σχολική ηλικία.

Ο διδάσκων στην ηλικία αυτή, καθώς οι μαθητές επιδεικνύουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των μαθητών προσχολικής ηλικίας, χρειάζεται για κάποια λεπτά της ώρας να εμπλέκει τους μαθητές σε κινητικό παιχνίδι και δραστηριότητες που τα βοηθούν να διοχετεύουν τον ενθουσιασμό και την ενέργειά τους.

Πρέπει τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης κι αυτό επιτυγχάνεται με την δραματοποίηση διαλόγων και παιχνίδια ρόλων όπου τα παιδιά μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν στην ξένη γλώσσα. Τα παιδιά μαθαίνουν άλλωστε την γλώσσα ολιστικά και επιδεικνύουν εξαιρετική ικανότητα να αντιλαμβάνονται το νόημα όσων ακούν στην ξένη γλώσσα. Εξίσου σημαντική είναι και η δημιουργία κινήτρων προς μάθηση από μέρους του διδάσκοντα για να μπορεί να κρατηθεί αμειωτο το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών.