Η διαμόρφωση του μαθήματος γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή. Τα δια ζώσης μαθήματα διεξάγονται στο σπίτι του μαθητή ή στο σπίτι ενός εκ των μαθητών, όταν πρόκειται για γκρουπ. Οι ώρες και οι ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων καθορίζονται από εσάς σε συνεννόηση με την καθηγήτρια ή τον καθηγητή μας. 

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και το Σάββατο. Για τους μαθητές προσχολικής ηλικίας, δεν υπάρχουν αξιολογήσεις και γραπτές εξετάσεις ούτε και ξενόγλωσσα βιβλία διδασκαλίας (π.χ. γραμματικής, βιβλία μαθητή, workbooks κ.λπ), καθώς η διδασκαλία της γλώσσας αποσκοπεί στη φυσική εκμάθησή της μέσα από ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες, που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών.

Αγγλικά κατ΄οίκον

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του Creative English at Home δεν είναι η προετοιμασία των μαθητών για ένα ακόμη τεστ, για μια ακόμα εξέταση. Μαθαίνω μια γλώσσα σημαίνει μαθαίνω να επικοινωνώ, να σκέφτομαι και να εκφράζομαι σε αυτή, όχι στείρα αποστήθιση ατελείωτων κανόνων και διαρκής έλεγχος μέσα από συνεχείς ασκήσεις και τεστ που αγχώνουν και κουράζουν τους μαθητές.

Αυτό ακριβώς επιτυγχάνουμε, οι μαθητές να κατακτήσουν και να αγαπήσουν πάνω απ’ όλα την αγγλική γλώσσα σαν την μητρική τους, να την κάνουν βίωμα!

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε μόνο αυθεντικό υλικό και αυθεντικό παιχνίδι, είμαστε οι μόνοι που εφαρμόζουμε πραγματικά βιωματική διδασκαλία, και όχι διδασκαλία μέσα από διαρκή έκθεση των μαθητών σε ψηφιακές εφαρμογές και ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα που και εθίζουν και κάνουν τους μαθητές παθητικούς.

Δεν υποστηρίζουμε την πλήρη ψηφιοποίηση της γνώσης. Επιδιώκουμε «ρεαλιστική» γνώση σε ρεαλιστικές συνθήκες, ακόμη κι όταν το μάθημα χρειάζεται να γίνει ψηφιακά. Χρησιμοποιείται περιορισμένο online εκπαιδευτικό υλικό, υποστηρικτικά στο έργο μας, και όχι για να αντικαταστήσει τον αληθινά βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης. 

Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε να ενισχύουμε περαιτέρω και πέρα από τη διδακτική ώρα τους μαθητές μας, φέρνοντάς τους σε επαφή με τον αληθινό κόσμο μέσα από δράσεις και επιπλέον υπηρεσίες που διοργανώνουμε αποκλειστικά για εσάς!

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και το Σάββατο. Για τους μαθητές προσχολικής ηλικίας, δεν υπάρχουν αξιολογήσεις και γραπτές εξετάσεις ούτε και ξενόγλωσσα βιβλία διδασκαλίας (π.χ. γραμματικής, βιβλία μαθητή, workbooks κ.λπ), καθώς η διδασκαλία της γλώσσας αποσκοπεί στη φυσική εκμάθησή της μέσα από ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες, που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών.